Symposium

ROMATEATERNS SHAKESPEARESYMPOSIUM 2021:

SHAKESPEARE OCH BERUSNINGEN

Vi har den stora glädjen att meddela att Romateaterns Shakespearesymposium kommer att gå av stapeln den 6-7 augusti på Roma kungsgård. Det blir något mindre i omfattning än tidigare år, men vi kommer att bjuda in en mängd spännande deltagare från olika fält och områden för att tvärvetenskapligt diskutera teatern, livet, samhällsutvecklingen och framtiden med startpunkt i Shakespeares texter. Med temat Shakespeare och berusningen vill vi år blicka framåt och belysa människans behov av glädje, gemenskap, rus och hänryckning efter en lång tid av kris, isolering och distansering.
Under några dagar i augusti samtalar vi, lyssnar på föresläsningar, paneldiskussioner, debatter och musikunderhållning i de magiskt vackra omgivningarna kring klosterruinen vid Roma kungsgård.
DATUM: 6-7/8 2021
TID: Fredagen den 6/8 kl 17.00 – 18.00 och lördagen den 7/8 kl 9.00 till ca kl 15.00
PLATS: Brygghusets vind, Romateatern, Roma kungsgård

PROGRAM:

Det är nu sjätte gången som scenkonstnärer, forskare och kritiker samlas för att diskutera scenkonst och liv invid Roma klosterruins högresta valv. Med temat Shakespeare och berusningen vill vi i år blicka framåt och belysa människans behov av glädje, gemenskap, rus och hänryckning efter en lång tid av kris, isolering och distansering. Under två dagar möts konst och vetenskap i samtal där tankar och ord får flyga fritt under sommarhimlen. I år genomförs symposiet delvis digitalt.


FREDAG 6 AUGUSTI
17.00-17.15 Samling och mingel
17.15 Välkommen
Moderator och projektledare Anna Hedelius inleder. Presentation av symposiet.
17.30 Olika sorts berusning i några av Shakespeares pjäser
Ishrat Lindblad, docent i engelsk litteratur, Stockholms universitet
18.00 Lätt förtäring i Brygghuset
18.30 Stormen
Teaterföreställning i klosterruinen. Slut ca kl 20.00.

LÖRDAG 7 AUGUSTI
9.00 Kaffe
9.30 Introduktion
9.45 Samtal om Stormen
Anna Hedelius samtalar med regissör Eva Carlberg och ensemblen: Ulf Evrén, Ida Jensen och Jo Rideout
10.30 Den blodiga baksmällan - om triumfen som prolog till tragedin, hos Shakespeare och i vår egen tid
Per Svensson, kulturskribent i Dagens Nyheter (digital programpunkt)
11.00 Rus i texten, på scenen och i publiken
Kent Hägglund, författare och dramapedagog
11.30 Musikinslag
Musikern och kompositören Jakob Norin spelar. Läsning Jo Rideout.
12.00 Lunch
13.00 Berusning och litteratur i muntligt berättande och ritualer
Jonas Engman, Intendent vid avd för Kulturhistoria, fil dr
13:30 Alkohol, droger och förälskelse - vad händer i hjärnan?
Johanna Norrlid, ST-läkare i psykiatri och doktorand i experimentell neurofysiologi
14.00 När berusning blir beroende
Anna Hedelius samtalar med psykiatern och beroendeforskaren Joar Guterstam, med inspel från Johanna Norrlid (digital programpunkt)
14.30 Avslutning


Shakespearesymposiet 2021
presenteras av Romateatern

Symposiet genomförs med stöd av Svante Bergströms teaterstiftelse, Kungliga Patriotiska sällskapet och Region Gotland.
Projektledare/programläggare: Anna Hedelius, Stefan Marling
Romateatern: Eva Carlberg, Stefan Marling, Christer Norrby, Jo Rideout
Hotell: Brukshotellet
Catering: Café Grönhagen, Roma kungsgård
Ljud och bild: PA-kompaniet
Program och layout: Adam Herlitz

INFORMATION OM ANMÄLAN, BOKNING AV BILJETTER, MM.

BILJETTPRISER:

Båda dagarna: 200kr
Bara fredagen: 100kr
Bara lördagen: 150kr
Digital biljett (Zoom), båda dagarna: 100 kr.
ANMÄLAN: Mejla anmälan till stefan@romateatern.se.
MER INFO: Ring Stefan Marling på 073-3878615 om ni har frågor. Mer information om programmet och deltagarna meddelas snart.
Årets Shakespearesymposium genomförs med stöd av Svante Bergströms teaterstiftelse, Kungliga Patriotiska sällskapet och Region Gotland.


Vad är symposiet?

Shakeapearesymposiet är ett exklusivt möte mellan forskare och scenkonstnärer i en avslappnad miljö. Föreläsningar, paneldiskussioner, workshops och teater varvas med måltider och tid för fria samtal. Urvalet av föreläsare är tvärvetenskapligt och tvärkulturellt. Här finns plats för litteraturvetare, regissörer, kulturjournalister och andra som intresserat sig mycket för Shakespeare. Men även kunniga personer från helt andra discipliner som fördjupar vårt tema. 

Tidigare teman har varit "Mellan makt och vanmakt" 2015, "A Brave New World" 2016, "Shakespeare och galenskapen" 2017, "Shakespeare, Bergman och Döden" 2018, "Varför ska man spela de här gamla pjäserna?" 2019.