SYMPOSIUM 2022

För sjunde året arrangerar Romateatern sitt tvärvetenskapliga symposium. En höstmurrig helg den 12-13 november samlas forskare, konstnärer, filosofer, skådespelare och precis den som vill, i ett samtal om människans inre och yttre natur. Nytt är att vi i år flyttar in i Visby, och möts i november istället för augusti. Allt för att ge fler möjlighet att ta del av detta djupgående, inspirerande och underhållande evenemang.

SYMPOSIUM 2022 undersöker temat omåttlighet, denna mänskliga egenskap som ständigt försätter oss i prekära situationer, individuellt och kollektivt. Att gapa efter mycket verkar ligga i vår natur. Så hur påverkas vi av att vi har så svårt att säga nej, att hejda oss, att sluta i tid? Kan det komma goda saker av omåttligt tänkande, och hur vore det om vi levde i en värld av återhållsamhet? Vi har som vanligt hämtat temat ur Shakespeares oändliga källa av igenkännliga funderingar.

I årets omåttligt festliga program kommer våra noga utvalda föreläsare med utmanande tankar och nya perspektiv grundade i psykologi, antropologi, historia, religion, ekonomi, kultur- och beteendevetenskap.  Med hjälp av begåvade skådespelare och musiker bjuder vi in till ett nära samtal om en av nutidens viktigaste frågor. Dessutom blir det fika, lunch, roliga teaterövningar, diskussioner och mingel. Gå en eller båda dagar,

Kom och fundera, förundras, förkovras och förtjusas med oss!

Tid:
12 nov 9.30-17.30
13 nov 9.30-14.30

Plats:
Hästgatan 2, Rosa huset (Donners Hotell.)
(Obs, en trappa upp utan hiss.)

Pris:
12 nov = 260 kr
13 nov = 200 kr
Båda dagar = 390 kr (rabatterat)

Program 12 november 2022

9.30- Kaffe och morgonmingel.

10.00- Välkommen!
Programläggarna Eva Carlberg och Anna Hedelius samt Stefan Marling, Jo Rideout och Eva Sunmo från Romateatern hälsar välkommen.

10.10- Ur Shakespeare
Romateaterns Jo Rideout och Stefan Marling läser valda Shakespearecitat.

10.25- Den som gapar efter mycket
Andreas T Olsson läser Aisopos fabel.

10.30- Två tidiga storgapare (Kent Hägglund, Shakespeareforskare)
Kent Hägglund berättar om Shakespeares tidiga tid i Sverige och de översättare/förläggare som såg till att hans verk kom ut i tryck.

11.00- Pianomusik
Polina Pohozha är född i Odessa och började spela piano vid sju års ålder. Hon är utbildad vid Nezhdanova Odessa Music Academy där hon tidigare i år avlade en masterexamen i pianospel. Hon är också tonsättare och spelar sina egna kompositioner.

11.15- Omåttlighetens mekanismer (Johan Lind, docent i etologi) Djur har funnits under mer än 500 miljoner år och deras omåttlighet har begränsats av resurser, konkurrens och faror. När människan som kulturvarelse uppstod skedde något nytt på jorden. I en bok som kommer ut nästa år presenterar Johan Lind samt kollegerna Stefano Ghirlanda och Magnus Enquist en ny teori för hur denna evolutionära övergång ledde till en ny form av omåttlighet. Vilka var de mekanismer som möjliggjorde detta? Johan Lind låter oss redan nu få veta.

11.45-13.00 Lunchpaus

13.00- Kulturbärarna (Andreas T Olsson, skådespelare)
Det är skådespelarna, artisterna och författarna som syns, klär helsidor i dagstidningarna och får vara stjärnor på slott. Men det är många fler som är med och bär kulturlivet. Andreas T Olsson spelar ett stycke ur sin nu aktuella föreställning Kulturbärarna och låter de osynliga personerna bakom och vid sidan om scenen träda fram.

13.15- Om det lågmälda, och om konsten att lyssna till det
– ett poetiskt an-förande i text, prat, ljud (Anna E Weiser, tonsättare)
Anna E Weiser utforskar klang och lyssnande, sense of sound, i vidare perspektiv; materialnära, rumsligt, i landskap, i relation till sensibilitet och perception. Hon skapar installationer och sceniska verk för både vuxna och barn och medverkar ofta själv som musiker/artist i dessa. ”I stället för att tänka musik ut ur mig vändes riktningen, jag blev varse membranen som mottar. Världen tippade helt om. Jag blev marken, huden, skalen, trumhinnan… Så har jag formulerat den insikt som gett mig en särskild känsla för det lågmälda, om känsla för klang.”

13.45- Falstaff-gestalten i text och ton (Jo Rideout, skådespelare, Marcus Jupither, baryton, Polina Pohozha, piano)
William Shakespeares karaktär John Falstaff återfinns i pjäserna Henrik IV samt Muntra fruarna i Windsor och beskriv som en fet, fåfäng och skrytsam adelsman, som tillbringar dagarna på puben tillsammans med småbrottslingar och lever på stulna eller lånade pengar. Jo Rideout ger oss en bakgrund inför att Marcus Jupither, baryton, sjunger arior ur Verdis opera Falstaff med Polina Pohozha på piano.

14.00- Musikhistoriska omåttligheter
Anna Hedelius, musikvetare och kulturskribent, gör nedslag i musikhistorien och några av dess extravaganta tonsättare och verk.

14.15- Med törsten som ideal (Kristian Bünger, gymnasielärare)
År 1897 beskriver sociologen Émile Durkheim hur samhällets funktion är att begränsa människans omättlighet. I tider av kris riskerar dock samhället att inträda i ett anomiskt tillstånd, ett tillstånd med svagare normer och restriktioner där människans begär tillåts löpa amok. Durkheim liknar det med en törst som inte går att släcka. Men vad händer i en tid då samhällets funktion inte är att begränsa människan, utan att tvärtom uppmuntra henne att ständigt sikta högre och att aldrig vara nöjd? Vad händer när törsten blir ett ideal?

14.45- Ur Shakespeare
Romateaterns Jo Rideout och Stefan Marling läser valda Shakespearecitat samt involverar deltagare och publik i en Shakespeareövning.

15.00-15.30 Kaffe

15.30- Varför gör vi som vi gör? (Niklas Laninge, psykolog)
Tillsammans utforskar vi de psykologiska drivkrafterna som styr våra beteenden. Vi tittar på frågor som om människor bara är luststyrda och vad som krävs för att man som människa ska agera utifrån våra egna, samhället och planetens långsiktiga behov. Samtalet mellan Niklas Laninge och moderator Anna Hedelius tar avstamp från fälten beteendepsykologi och beteendeekonomi och berör konsumtion, hållbarhet, lättja och konst.

16.00- Ur An Existential Welcome av Daniel Sachs
Andreas T Olsson

16.15- De sju dödssynderna – vad säger de oss i dag? (Kajsa Ahlstrand, professor i global kristendom)
De sju dödssynderna blev populära under medeltiden och återfinns i många verk inom litteratur och bildkonst. Hur förhåller vi oss till begrepp som högmod, avund, vrede, lättja, girighet, frosseri och otukt i dag?

16.45- Arior ur musikhistorien
Marcus Jupither, baryton, Anneli Jupither, sopran, Polina Pohozha, piano

Program 13 november 2022

9.30- Kaffe och morgonmingel

10.00- Välkommen och sammanfattning av gårdagen

10.10- Sinnesvidgande röst/jongleringsimprovisation, del 1
Ett nyfiket lyssnande samspel mellan röst- och jongleringskonst, en lekfull förhöjning av nuet med Anna E Weiser och Wolfgang Weiser. ”Ni är så konst-iga, fick vi höra av en fem-åring. Är inte det bra då? Jo!, svarade han lyckligt.”

10.20- Konsumtionskulturens tvingande logik – varför gör vi inte som vi säger? (Katarina Graffman, antropolog)
Att alltid vilja ha mer. Och ändå drömma om att äga mindre. Hur går det ihop? Är människan som art oförmögen att tänka och handla långsiktigt i vardagen? Och om vi människor ska ändra beteende, vad behöver vi då lära oss om människan? Genom att förstå konsumtionskulturen och den sociala roll som konsumtion spelar för människor kan vi bättre förstå varför människor inte agerar på all den information och fakta som idag finns om miljö- och klimatförändringar. Katarina belyser vikten av att förstå människors faktiska beteenden; att inte nöja sig med att tro på vad människor säger – utan studera vad de gör.

10.50- Ur Shakespeare
Romateaterns Jo Rideout och Stefan Marling läser valda Shakespearecitat

11.00- På spaning efter framtidens hjältebilder (Matilda Dahl, ekonomie doktor)
Inom företagsekonomin har vi ofta lärt ut att ju mer vi vill ha, ju mer vi konsumerar, ju mer vi producerar – desto bättre för alla. Gapa efter mycket och du – och alla andra – får ännu mer. Idag vet vi att det inte stämmer, utan att överkonsumtion och produktion är orsaker till dagens klimatkris. Men hur lär vi om? Hur kan vi skapa nya hjältebilder? Vilka ska vi lära av? Med utgångspunkt i egen forskning och undervisning lyfter Matilda Dahl några av företagsekonomins största utmaningar idag.

11.30- Violinmusik
Annika Nummelin

11.40- Det mest storslagna från ett kolapapper till Faust (Lars Ring, teaterkritiker)
Lars Ring gör en teaterhistorisk exposé i omåttlighetens tecken.

12.10-13.15 Lunch

13.15- Musikunderhållning med Julia Westberg

13.30- Omåttligt klokt – sammanfattande panelsamtal med Lars Ring, Johan Lind, Katarina Graffman, Matilda Dahl, Eva Carlberg och Anna Hedelius samt publiken

14.00- Sinnesvidgande röst/jongleringsimprovisation, del 2. Med Anna E Weiser och Wolfgang Weiser

14.10 – Mingel, tack och adjö för denna gång.

Med stöd av Kulturrådet och Region Gotland.

· DELTAGARE 2022 ·

Andreas T Olsson

Skådespelare. Tillhör Dramatens fasta ensemble och slog igenom med sin egen monolog Sufflören.

Katarina Graffman

Doktor i antropologi, specialiserad på konsumtionskultur.

Marcus Jupither

Operasångare, vid Kungliga Operan, Göteborgsoperan, Värmlandsoperan, Folkoperan, Norrlandsoperan m.fl.

Matilda Dahl

Ekonomie doktor och lektor i företagsekonomi, Uppsala universitet.

 

Lars Ring

Teaterkritiker,  SvD.

 

Polina Pohozha

Kompositör och konsertpianist med en masterexamen i pianospel.

 

Kristian Bünger

Årets gymnasielärare Region Gotland.
Lärare i svenska, historia, sociologi, psykologi och Film- och Tv-kunskap på Wisbygymnasiet

Kajsa Ahlstrand

Professor i Global kristendom.

Kent Hägglund

Shakespeareforskare, författare och pedagog.

Johan Lind

Docent i etologi vid Centrum för evolutionär kulturforskning, Stockholms universitet och tidigare ordförande i föreningen Naturfotograferna.

 

Julia Westberg

Sångpedagog, musiker och folksångare.

Niklas Laninge

Psykolog och författare, bland annat till boken Beteendedesign.

Anna E Weiser

Tonsättarkoreograf, röst- och rörelsekonstnär. Driver Vibrationsverket.

Wolfgang Weiser

Balanskonstnär och pedagog, lärare i Alexanderteknik och doktorand i hållbar rörelseutbildning. Driver Vibrationsverket.

Jo Rideout

Regissör, teaterpedagog och skådespelare.

Eva Carlberg

Regissör och projektledare. Programansvarig för Symposium 2022, och initiativtagare till arrangemanget.

 

Stefan Marling

Regissör, konstnärlig ledare och VD för Romateatern.

Anna Hedelius

Teaterkritiker, kulturjournalist och årets moderator. Programansvarig för Symposium 2022.